Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực du học, thì tất cả các nhân viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cần đảm bảo kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn và có chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học theo Thông tư 29/2013/TT-BGDDT. 

Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn Du học” là điều kiện cần đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, và toàn bộ nhân viên tư vấn, các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên toàn quốc”.

1. Mục tiêu khóa học:

 • Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
 • Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đối tượng tham dự:

 • Người Việt Nam thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
 • Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

3. Chương trình đào tạo:

Chuyên đề 1: Quy định, chính sách chung

 • Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế về giáo dục
 • Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học
 • Hội thảo 1
 • Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1

Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và nước ngoài

 • Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam
 • Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới
 • Hệ thống kiểm định công nhận chất lượng đào tạo và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài
 • Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
 • Hội thảo 2
 • Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

 • Các kỹ năng thực hiện hoạt động tư vấn du học
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp
 • Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh
 • Hội thảo 3

Nội dung tự chọn:

 • Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế
 • Công tác phát triển giáo dục quốc tế
 • Hồ sơ tài chính và thị thực du học
 • Giải quyết tranh chấp

4. Hồ sơ đăng ký:

 • 02 ảnh 3×4 nền xanh (Mặt sau điền đầy đủ thông tin)
 • Đơn đăng ký học (theo mẫu)
 • Văn bằng tốt nghiệp cao nhất của học viên (bản photo công chứng)
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản photo công chứng)

5. Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có giá trị trên toàn quốc.

Nhận đào tạo tại đơn vị (Đối với các đơn vị có nhu cầu)

Liên hệ đăng ký học

       

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH OVTAC
Đào tạo Nghề - Hướng nghiệp Online
🏣 Văn phòng đăng ký ghi danh và tiếp nhận hồ sơ: 32-34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
☎️ Liên hệ: 0933.254.122 - 0908.857.502 - 0896.029.309 - 0899.973.823
🌐 Thông tin chi tiết tại website: daotaochungchinganhan.com