GIỚI THIỆU

Văn phòng tuyển sinh OVTAC- Đào tạo nghề & Hướng nghiệp Online

Địa chỉ: KHU E, Số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Gò Vấp, TPHCM
 Điện thoại: 028.66.844.425
 Email: daotaochungchinganhan2020@gmail.com
 Website: daotaochungchinganhan.com

TẦM NHÌN

Xây dựng OVTAC trở thành đơn vị mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục, Nghề nghiệp, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn thành một trong những hoạt động đào tạo thiết yếu một cách hệ thống (từ khảo sát nhu cầu, xây dựng, quảng bá, tổ chức thực hiện, đánh giá), phủ rộng hoạt động ở tất cả các ngành nghề đào tạo, các lĩnh vực có khả năng, đi sâu với từng chuyên ngành, kết hợp các chuyên ngành có liên quan, sử dụng nhiều hình thức đào tạo từ tập trung tại trung tâm đến đào tạo theo địa chỉ nhằm mục tiêu:

  • Gắn kết với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp, với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ;
  • Năng cao danh tiếng của thương hiệu EWEC trong cộng đồng doanh nghiệp.
  • Tạo thêm môi trường thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm nhà tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.
  • Bồi dưỡng kỹ năng sống, nhận diện, làm chủ, phát triển bản thân; kỹ năng tìm việc và tự tạo việc làm cho sinh viên

Sứ mệnh

Là cầu nối gắn kết nhà trường với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp, với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ; nâng cao danh tiếng của OVTAC trong cộng đồng doanh nghiệp.

01. Đối với Học viên

Tôn trọng và cam kết mang đến cho Học viên những khóa đào tạo và hỗ trợ nghề nghiệp tốt nhất.

02. Đối với Đối tác

Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

03. Đối với Nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.

04. Đối với Xã hội

Luôn ý thức lợi ích của EWEC gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của EWEC đối với cộng đồng.

Giá Trị Cốt Lõi Ovtac

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xem tinh thần sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển

Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự vững mạnh

Xem tinh thần đồng đội, sự trung thực là phương châm hành động

Xem sự khác biệt, đột phá là lợi thế phát triển.